Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Για τις ερωτήσεις που απαιτούν βαθμολογία από 1 έως 5, χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα:
1. Διαφωνώ απόλυτα,   2. Διαφωνώ,   3. Ουδέτερο,   4. Συμφωνώ,   5. Συμφωνώ απόλυτα
Όνομα ή Email δεν είναι υποχρεωτικά

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!