2. Το σήμα SAFETY FIRST, δηλαδή πρώτα από όλα η ασφάλεια σημαίνει:

  • Πως καμιά εργασία δεν πρέπει να γίνεται εφόσον έχει εντοπισθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
  • Πως στον χώρο όπου υπάρχει αυτό το σήμα, δεν συμβαίνουν ατυχήματα ή αυτά είναι σπάνια.
  • Πως πρέπει να τηρούμε συνεχώς τους κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιούμε συνεχώς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.