Σχετικά

Έχουμε το κατάλληλο άτομο για κάθε περίπτωση

Οι άνθρωποι της High Access είναι πιστοποιημένοι τεχνικοί στις μεθόδους πρόσβασης με σχοινιά, με επίπεδα κατάρτισης 1, 2 & 3 σύμφωνα με τον κώδικα πρακτικής του IRATA. Είναι άτομα με δεξιότητες, εκπαίδευση και εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς εργασίας τους.

Έχουμε τεχνικούς πρόσβασης με σχοινιά που ειδικεύονται σε κάθε είδους εργασίας σε ύψος. Εγκατάσταση ανεμογεννητριών, επισκευή πτερυγίων, εγκατάσταση VGs, εγκατάσταση και συντήρηση ανεμολογικών ιστών, εγκατάσταση εξοπλισμού σε ραδιοτηλεοπτικούς και τηλεπικοινωνιακούς πυλώνες και ιστούς, επιθεωρήσεις NDT, καθαρισμός και βαφή πύργων, επιθεώρηση και καθαρισμός σιλό κλπ.

Οι Εκπαιδευτές της High Access είναι τεχνικοί πρόσβασης με χρήση σχοινιών (επιπέδου Irata L3), εκπαιδευτές αναρρίχησης με πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διάσωσης με σχοινιά, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών στην εργασία.

Οι άνθρωποι μας είναι πιστοποιημένοι από IRATA, GWO, OSHA, HFMC, EOPPEP, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Rescue Training International, European Resuscitation Council , EL.IN.Y.A.E. και άλλους πάροχους επαγγελματικής εκπαίδευσης.