Υπηρεσίες

Θα εργαστούμε για εσάς με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Οι τεχνικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία σε ποικίλες εργασίες

Υπηρεσίες επίβλεψης εργασιών σε ύψος 

Υπηρεσίες διάσωσης στην βιομηχανία

Περιοδική επιθεώρηση ΜΑΠ

Επιθεώρηση πτερυγίων Α/Γ

Εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών

Μη καταστρεπτικές δοκιμές

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων

Καθαρισμός και βάψιμο πυλώνων

Εγκατάσταση Vortex

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπ/νιών

Επιθεώρηση & καθαρισμός σιλό

Καθαρισμοί κτηρίων και υαλοπινάκων

Κοπή / κλάδεμα δέντρων

Επισκευή πτερυγίων Α/Γ

Εγκατάσταση εξοπλισμού Radio/TV

Εγκατάσταση βραχοπροστασίας

Εγκατάσταση αντιπτωτικής προστασίας

... και δεκάδες τεχνικές εργασίες