Επαλήθευση Πιστοποιητικού

Θα λάβετε απάντηση σε λίγες ώρες

Επιπλέον πληροφορίες.

Συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχετε πάντα το πρωτότυπο έγγραφο και όχι μόνο το ψηφιακό αρχείο pdf. Όλα τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης συνοδεύονται από ένα μοναδικό αυτοκόλλητο αυθεντικότητας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το e-mail σας για κανέναν άλλο σκοπό και δεν θα σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία ή διαφημίσεις.