Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προγράμματα για εργασία και διάσωση από ύψος και περιορισμένους χώρους

Διασώστης - Χειριστής σχοινιών

Βασική εκπαίδευση στην τεχνική διάσωση με χρήση σχοινιών

Επόπτης διάσωσης με σχοινιά

Σχεδιασμός και εποπτεία επιχειρήσεων διάσωσης με σχοινιά