Τεχνικός πυλώνων & ιστών 

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τεχνικούς που θα πρέπει να αναρριχηθούν σε πυλώνες και ιστούς για να εργασθούν, αλλά και να για εγκαταστήσουν εξαρτήματα ή εξοπλισμό σε ύψος χρησιμοποιώντας μεθόδους χειρονακτικής ανύψωσης φορτίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

• 18 χρονών και άνω.

• Ιατρικώς υγιής και με καλή φυσική κατάσταση.

• Πιστοποίηση σε Α' βοήθειες στην εργασία.

Διάρκεια: 3 ημέρες (~ 24 ώρες)

Αναλογία: 1/6

Περιεχόμενα:

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα ακόλουθα:

• Κατανόηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για εργασία σε ύψη.

• Αναγνώριση των κινδύνων κατά την εργασία σε ύψος.

• Κατανόηση βασικών εννοιών, όπως Συστήματα συγκράτησης, Ανακοπής πτώσης, Τοποθέτηση στην θέση εργασίας, κύρια και εφεδρικά σημεία ασφαλείας, SWL - WLL - SF κ.λπ.

• Γνώση σχετικά με συστήματα και συσκευές ανακοπής πτώσης, απορροφητές ενέργειας, σημεία πρόσδεσης και φορητά σημεία αγκύρωσης.

• Έλεγχος πριν από τη χρήση, τοποθέτηση και ρύθμιση του αντιπτωτικού εξοπλισμού. Τα ρίσκα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με εσφαλμένη χρήση του.

• Υπολογισμός της πιθανής απόστασης πτώσης και των δυνάμεων που δημιουργούνται.

• Ασφαλής χρήση σταθερών κλιμάκων, μόνιμων, προσωρινών και επανατυλιγόμενων γραμμών ζωής.

• Βασικές γνώσεις σχετικά με την χρήση σχοινιών και την χρήση συστημάτων τροχαλίας.

• Διαδικασίες ανύψωσης με σχοινιά και τροχαλίες.

• Κατανόηση του Ορθοστατικού σοκ κατά την αιώρηση, πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών και των διαδικασιών διάσωσης που πρέπει να ακολουθηθούν.

• Διαδικασίες διάσωσης και εκκένωσης από ιστούς και πυλώνες με σχοινιά και τυπικά κιτ διάσωσης.

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μετακινούνται και να εργάζονται με ασφάλεια σε ιστούς, πυλώνες και μεταλλικά δικτυώματα. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους κόμπους για την ανάρτηση σχοινιών και τα συστήματα αγκύρωσης, να σηκώσουν με ασφάλεια τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό με συστήματα τροχαλίας και να εκτελέσουν διάσωση σε ύψος χρησιμοποιώντας σχοινιά ή τυπικά κιτ διάσωσης, σύμφωνα με το σχέδιο διάσωσης της επιχείρησης.

Εξέταση:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει ένα θεωρητικό τεστ και μια πρακτική αξιολόγηση για να λάβουν το πιστοποιητικό τους. (Ισχύει για 3 χρόνια).

Κάνετε κράτηση τώρα