Ερωτηματολόγιο για Ά Βοήθειες

Αυτό το ερωτηματολόγιο στοχεύει στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας για τα εκπαιδευτικά μαθήματα Ά Βοηθειών και επειγόντων Ά Βοηθειών, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης πρόσθετης εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση τραυματισμών λόγω συγκεκριμένων ρίσκων και κινδύνων.