Ερωτηματολόγιο

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να σας προτείνουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.