10. Η σωστή διαχείριση θύματος μετά από πτώση και ανάρτηση στην ζώνη περιλαμβάνει:

  • Την τοποθέτηση του θύματος σε οριζόντια θέση και ανύψωση των ποδιών για να επανέλθει η κυκλοφορία του αίματος.
  • Την τοποθέτηση του θύματος σε καθιστή θέση με μαζεμένα τα πόδια (θέση W), ή σε ανάκληση με ανυψωμένο τον κορμό αν δεν έχει αισθήσεις.
  • Την τοποθέτηση σε όρθια θέση και αν είναι δυνατόν να περπατήσει για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία του αίματος.