4. Ένα σχέδιο διάσωσης στις εργασίες σε ύψος περιλαμβάνει:

  • Τις κλήσεις ανάγκης που πρέπει να κάνουμε σε κάθε περιστατικό, καθώς επίσης τα μέσα και τις μεθόδους επικοινωνίας.
  • Τον εξοπλισμό και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε το θύμα σε ασφαλές σημείο.
  • Τον τρόπο διαχείρισης του θύματος σε όλη την διάρκεια της διάσωσης.