5. Στην ιεράρχηση των μέτρων προστασίας από πτώση, το πρώτο βήμα είναι η αποφυγή εργασίας σε ύψος αν αυτό είναι δυνατό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

  • Η χρήση των Μέσων Ατομικής Αντιπτωτικής Προστασίας.
  • Η εφαρμογή συστημάτων περιορισμού της κίνησης (Work and Travel Restraint).
  • Η εφαρμογή μέτρων συλλογικής προστασίας, όπως τα κιγκλιδώματα, δίχτυα κλπ.