7. Ο κανόνας της διπλής ασφάλειας πρέπει να ισχύει πάντα στις εργασίες σε ύψος. Εφαρμόζει τον κανόνα της διπλής ασφάλειας ο εργαζόμενος στην διπλανή φωτογραφία;

  • Όχι. Είναι ασφαλισμένος μόνο σε ένα σημείο.
  • Ναι. Ο ιμάντας που χρησιμοποιεί είναι διπλός (Y Fall Arrest Lanyards with energy absorber).
  • Ναι. Ο διπλός ιμάντας είναι το ένα σημείο που θα ανακόψει μια πιθανή πτώση και το σώμα του είναι το κύριο σημείο ασφάλειας το οποίο συγκρατείται στην σκάλα.