9. Ένα θύμα βρίσκεται κρεμασμένο και χωρίς αισθήσεις από το πίσω D-ring της ζώνης του. Ο κίνδυνος που διατρέχει από την παρατεταμένη ανάρτηση στην ζώνη ονομάζεται suspension trauma (ορθοστατικό σοκ) και ο χρόνος που πρέπει να διασωθεί για να μην δημιουργηθούν απειλητικές για την ζωή του καταστάσεις είναι:

  • έως 5-7'
  • έως 20'
  • έως 40'