Α΄ Βοήθειες στην εργασία

Το πρόγραμμα κατάρτισης RTI "Πρώτες Βοήθειες στην εργασία" είναι κατάλληλο για εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και σχετικά υψηλό δείκτη κινδύνου .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λήγει σε 3 ημέρες και η συνολική του διάρκεια είναι 18 ώρες. Οι ακόλουθες ενότητες και δεξιότητες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Απαιτήσεις συμμετοχής: ?

Διάρκεια: 18 ώρες

Αναλογία: 1/12

Περιεχόμενα:

Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.

Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.

Κατανοήστε τη χρήση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στο χώρο εργασίας.

Κατανοήστε τις βασικές αρχές της υγιεινής και της προσωπικής προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στην εργασία.

Περιγραφή και καταγραφή του συμβάντος.

Παρέχετε ασφαλή, άμεση και αποτελεσματική δράση ακολουθώντας κανόνες για ασφαλή προσέγγιση και διαδικασίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Βασική καρδιοπνευμονική ανάνηψη

Βασικές γνώσεις για την ασφυξία

Καρδιακό επεισόδιο

???

Επιληπτική κρίση

Αιμορραγία

Εγκαύματα

Σωματικό σοκ

Οξεία δηλητηρίαση

Αναφυλακτικό σοκ

Τραυματισμοί στα οστά, τους μύες και τις αρθρώσεις

Τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη

Θωρακικό τραύμα

Τραυματισμοί στα μάτια

Μικρές περικοπές και πληγές

Εγκεφαλικό

Άσθμα

Διαβήτης

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει πρακτική εξέταση που διενεργείται από έναν εξεταστή που διορίζεται από το Rescue Training International και εμπλέκει το πρόγραμμα εκπαιδευτών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος εξασφαλίζει Πιστοποιητικό γνώσης από το Rescue Training International, με τίτλο "RTI First Aid at Work", ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Κάντε κράτηση τώρα ή ζητήστε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα