Διάσωση από πυλώνες

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο crossover παρέχει τις πρόσθετες γνώσεις για τις διαδικασίες διάσωσης από πυλώνες, σε συμμετέχοντες που έχουν ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον τη βασική εκπαίδευση ασφάλειας για εργασία σε ύψος.

Προυποθέσεις εισόδου:

• 18 χρονών.

• Ιατρικώς υγιής και καλή φυσική κατάσταση.

• Εργασία σε ύψος Βασική εκπαίδευση ασφάλειας.

Διάρκεια: 1 ημέρα (~ 8 ώρες)

Αναλογία: 1/6

Περιεχόμενα:

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα ακόλουθα:

• Βασικές γνώσεις σχετικά με τα ξάρτια σχοινιών και τους τύπους κόμβων

• Τεντώνοντας σχοινιά για διάσωση.

• Λειτουργίες ανύψωσης με σχοινιά και τροχαλίες, Οδηγίες και Σήματα.

• Διαδικασίες διάσωσης και εκκένωσης από ιστούς και πυλώνες με σχοινιά και τυπικά κιτ διάσωσης.

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους κόμβους για ξάρτια σχοινιών και να κάνουν διάσωση σε ύψος χρησιμοποιώντας σχοινιά, τυποποιημένο κιτ διάσωσης ή συσκευές κόμβου διάσωσης.

Εξέταση:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει μια πρακτική αξιολόγηση για να λάβουν το πιστοποιητικό τους. (Ισχύει για 3 χρόνια).

Κάνετε κράτηση τώρα