Τεχνική διάσωση με χρήση σχοινιών - 2ο επίπεδο - Ιούλιος 2020

2020-09-01

Τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνικής διάσωσης με χρήση σχοινιών (επίπεδο 2), με τη συμμετοχή διασωστών από την 2η και 4η EMAK.

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης σε ύψος, μέτρα ασφαλείας, εξοπλισμό ατομικής προστασίας, τεχνικές πρόσβασης με σχοινιά, μέθοδοι ανύψωσης και χειρισμού φορτίων με σχοινιά, τεχνικές διάσωσης με σχοινιά και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για κάθε περιστατικό όπως φορεία, τρίποδα κλπ.

Το πρόγραμμα τεχνικής διάσωσης με χρήση σχοινιών σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την  "High Access", σε συνεργασία με εκπαιδευτές της 8ης EMAK.